Vi är glada för våra leverantörer av fisk

 

Den regnbåge och som vi odlar kommer från EM-Lax och fodret från Kedjeåsens fisk i Karlsskoga. Fisken som vi hämtar väger mellan 15 och 100 gram och växer till sig i våra odlingsdammar till minst 1,5 kg och uppåt innan de sätts ut i fiskevattnen, den största regnbåge som fångats vägde 9,2 kg.