Vi är glada för våra leverantörer av fisk

 

Den regnbåge och storröding som vi odlar kommer ursprungligen från Kedjeåsens fisk i Karlsskoga. Fisken som vi hämtar väger mellan 15 och 100 gram och växer till sig i våra odlingsdammar till minst 1,5 kg och uppåt innan de sätts ut i fiskevattnen, den största regnbåge som fångats vägde 8,3 kg.

Vår fiskodling klarar inte av att försörja hela sportfiskeverksamheten därför köper vi även in vuxen fisk från Vänneåns fiskodling i Halland som motsvarar våra kunders kvalitetskrav.